Certifikáty

Systémy Dryvit jsou přítomny na různých evropských a mimoevropských trzích. Proto jsou neustále testovány z hlediska jejich funkčních vlastností. Systémy Dryvit jsou kladně hodnoceny na základě celoevropských, polských, britských, belgických a francouzských směrnic, které potvrzují, že požadavky na výstavbu jsou na těchto trzích splněny.

EOTA – systémy Dryvit mají evropská technická posouzení, potvrzující jejich vysokou kvalitu a vhodnost pro použití na všech trzích Evropské unie. Systémy Dryvit často překračují normy uvedené v evropských požadavcích.

Naše systémy Drysulation, Roxsulation Pro, Outsulation jsou certifikovány britským institutem BBA (British Board of Agrément), což potvrzuje shodu systémů s britskými předpisy.

Systémy Drysulation a Roxsulation mají technická schválení DTA vydaná institutem Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, která potvrzují shodu s francouzskými stavebními předpisy.

Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o. má certifikát systému řízení jakosti ISO 9001:2015 vydaný ústavem Centrum Certyfikacji Jakości.